With a heart for people's right to a decent life

Vår värdegrund

Hos oss har alla lika värde oavsett vilken resa man gjort på vägen hit. Vårt mål är att skapa trygghet, sinnesro, mål och mening. Vår inriktning är att ta emot kvinnor och män som vill leva helt drogfritt på livets villkor.

Vi tror på ett holistiskt tänk med grunden i de tolv stegen. Vi har kunskap om: 12-stegs modellen, Recovery Dynamics, Kriminalitet som livsstil, ROS, IDAP och MI samt NLP.

Vi tror att balansen är nyckel till ett liv i harmoni. Vi tror samtidigt att grundstenarna är kost, motion, andlighet och samhällsnytta för att uppnå denna balans.

För att försäkra oss och de boende om en drogfri miljö, drogtestar vi regelbundet (ett flertal ggr/vecka).