With a heart for people's right to a decent life

Till dig som är remittent:

På Inslussen HVB jobbar vi med ett biopsykosocialt arbetssätt. Vi riktar oss till vuxna män och kvinnor över 21 År.

Vi bemöter klienterna där dom är i sina processer. Vi utgår från värdegrunden att alla kan förändra, bara rätt förutsättning finns. Rätt förutsättning bygger på att vi är öppna för att se hela människan och utifrån det jobbar tillsammans i teamet och med klienten i focus. För att försäkra oss om en drogfri miljö, drogtestar vi regelbundet de boende. 

På Inslussen HVB erbjuds behandling enl 12 stegs filosofi. Vi jobbar salutogent och inriktar oss på individanpassad lösning i kombination med gruppbehandling. Utöver detta erbjuder vi enskilda samtal. Vi lägger vårat fokus på att tillsammans med klienten försöka finna orsaken till ohanterligheten i livet. Vi jobbar mycket med att komma bort från ett gammalt invant värderingssystem till ett nytt sunt som är funktionellt för att bli en del av samhället.

På Inslussen tror vi på balans i vardagen och lägger även fokus på tiden utanför grupprocessen där vi anordnar Studiecirklar samt lotsar till meningsfulla fritidssysselsättningar. Vi anordnar även temahelger. Vi jobbar alltid i ett medlevarskap med hög personaltäthet för att försäkra oss om att alla inskrivna skall känna KASAM.

Teamet består av socionom, certifierad alkohol-/drogterapeut, friskvårdsinstruktör, undersköterska, mentalskötare och behandlingsassistenter. Vi innehar alla lång erfarenhet kring beroendeproblematik.

På Inslussen har vi kunskaper inom TBL, ROS, IDAP, CRA, MI, Kriminalitet som livsstil, Recovery Dynamics och NLP, Stress och traumamodellen. Vi jobbar utifrån medlevarskap och har handledning samt utbildning inom PMB.

Möjlighet till träningslägenhet för klienterna finnes.

Vi tar tyvärr inte emot klienter på läkemedels-assisterad behandling då vi inte besitter denna kompetens.

Vi erbjuder kostnadsfritt alltid två års fri eftervård med inriktning på tolv steg.

Vi kan även erbjuda ADDIS samt ASI Kontakta oss för mer information.

Välkommen med din förfrågan!