With a heart for people's right to a decent life

Till dig som är klient:

Vill du leva nyktert och drogfritt men känner att det är svårt att klara detta på egen hand?
Vi på Inslussen tror att balansen är nyckeln för ett liv i sinnesro, långt ifrån alkohol och droger.

Vi ger dig stöd och stöttning på Din väg mot nyktert liv, vi tror att alla delar i livet behöver kuggas ihop. Vi hjälper dig till sysselsättning och egen bostad och under din vistelse här på Inslussen jobbar vi tillsammans för att få ihop de bitar som vi anser nödvändigt för att Du skall uppnå varaktig nykterhet.

Vi tror på balans mellan kost, motion, hobby och självhjälpsgrupper och vi tror att dessa ovanstående ting är viktiga bitar förutom sysselsättning och eget boende.

Husdjur är tillåtna utifrån situation och tillgång på plats.